Ik wil.. een nieuw product/dienst lanceren

Contentmarketing

Hoe zorg je ervoor dat je via het juiste kanaal relevante content biedt aan je doelgroep? Dat je met je content lezers aan je weet te binden? Oostdam & Partners helpt bij het opzetten van een contentmarketingstrategie én verzorgt de uitvoering ervan.

Het begint met een goede strategie. Wat is de doelstelling, je ambitie? Waar is je doelgroep in geïnteresseerd, hoe verhoudt zich dat tot de thema’s die je wilt claimen en waar ligt het snijpunt tussen beide? Vanuit daar bedenken we een concept of overkoepelend thema en geven we het contentmarketingplan handen en voeten.

Content
Het begrip ‘content’ bevat zowel beeld als tekst. Vaak bestaat een contentmarketingplan dan ook uit een combinatie van bijvoorbeeld foto’s, video’s, tips, verhalen, interviews, infographics en whitepapers. We maken samen een contentkalender en starten met de productie. Maak je gebruik van marketing-automation en werk je naar zoveel mogelijk ‘sales qualified leads’ toe? Dan denken we desgewenst ook mee over de funnel en lead scoring.

Distributie 
Wij helpen je bij het overbrengen van je boodschap. Dat betekent dat we die boodschap maken, maar ook zorgen dat de boodschap bij de juiste doelgroep komt. Hoe we dat doen, hangt onder meer af van de doelgroep, de boodschap, de context en het beschikbare budget. Denk aan nieuwsbrieven, fysieke mailings, social media, pr en Google Ads. 

Rapportage en conversie
Content moet converteren. Ook al richt je je met contentmarketing op de langere termijn, het moet uiteindelijk ergens toe leiden. Voor de ene campagne betekent conversie een afspraak, voor de andere kan het een bestelling, aanmelding of informatieaanvraag zijn. We meten het resultaat van de campagne, sturen waar nodig bij en brengen je op de hoogte via heldere en beknopte rapportages. Zo zie je precies wat we doen en waarom we dat doen.

Let's talk