Ik wil.. onze organisatie anders positioneren

Issuemanagement

Vroeg of laat krijgt jouw organisatie te maken met gevoelige thema’s of tegenstrijdige belangen van stakeholdergroepen. Is jouw organisatie daarop voorbereid?

Proactief sturen en inspelen op thema’s die voor jouw organisatie belangrijk zijn of in de nabije toekomst gaan worden: zo definiëren wij issuemanagement. Wij houden daarbij rekening met het speelveld, maken een analyse van de risico’s en stakeholders (tegen- en medestanders), prioriteren de issues op haalbaarheid en relevantie en maken vervolgens een concreet plan van aanpak.
We realiseren ons natuurlijk dat niet alles te plannen valt en dat er zich issues voordoen waarop je als organisatie meteen moet inspelen. Echt meteen! Als het moet voorzien we jou binnen één dagdeel van persberichten, kant-en-klare statements, Q&A’s voor pers, klanten en/of leden, of een briefing voor de woordvoerder van jouw organisatie. Try us!

Let's talk