Ik wil.. onze naamsbekendheid vergroten

Ondernemersondersteuning

Oostdam & Partners adviseert directeuren en eigenaren van advieskantoren en brancheorganisaties. We nemen waar, sparren met directie en medewerkers en delen onze kennis, visie en praktijkervaringen binnen de financiële dienstverlening. We zijn op het ene moment een klankbord en wijzen op een volgend moment de weg.

Onze analyses vatten we desgevraagd bondig en concreet samen. Indien gewenst werken we de aanbevelingen voor jouw kantoor zelf (mee) uit. Van een brainstormsessie tot effectieve klantcommunicatie.

Het delen van kennis, visies en praktijkervaringen vormt de succesformule voor onze ‘Raadsessies’. Daarin brengen we selecte groepen ondernemers bij elkaar. Als een ‘raad van advies’ voeden wij ze met kennis, leiden we onderlinge discussies, houden spiegels voor, benchmarken, adviseren, etc. Die formule lag bijvoorbeeld ten grondslag aan de DAK Ondernemerssessies.

Let's talk