Ik wil.. een nieuw product/dienst lanceren

Ledenonderzoek

Ledenonderzoek verschaft je inzicht in de activiteiten en behoeftes van je doelgroep(en). In welke richting beweegt de markt zich en welke rol past daarbinnen voor jouw organisatie? Oostdam & Partners helpt je bij het in kaart brengen van interesses en verwachtingen van relaties of leden.

Voor aanbieders, serviceproviders en brancheorganisaties is het van belang te weten wat er leeft onder hun ‘achterban’. Met behulp van onderzoek brengen we dit in kaart. De uitkomsten van het onderzoek analyseren en interpreteren we. Zo helpen we directies en bestuurders bij het bepalen van hun strategie en het prioriteren van doelstellingen.

We staan onder meer FFP en SEH bij met onderzoeken. Zo werden de uitkomsten van een onderzoek onder leden van de vereniging FFP gepubliceerd in een speciaal fintech-katern in de FFP Congreskrant van 2018. Een ander voorbeeld van ledenonderzoek betreft het SEH Lenteonderzoek.

Let's talk