Ik wil.. onze leden iets extra’s bieden een nieuw product/dienst lanceren onze naamsbekendheid vergroten

Privacy policy

Hier vindt u de privacyverklaring van Oostdam & Partners. Hierin wordt omschreven hoe er wordt omgegaan met persoonlijke gegevens die worden verzameld. Zo wordt uitgelegd voor welke doelen uw gegevens worden opgeslagen. Daarnaast vindt u hier uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms worden gewijzigd, bijvoorbeeld door wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Wie we zijn

Oostdam & Partners is een adviesbureau in de financiële sector. Wij verlenen diensten aan intermediaire aanbieders (zoals verzekeraars, banken en serviceproviders), branche- en keurmerkorganisaties en financieel adviseurs. Klanten met een specifieke behoefte aan advies over, ondersteuning bij en/of uitvoering van strategie, marketingcommunicatie en eventservice.

De meeste activiteiten voeren wij uit in opdracht van derden. Met opdrachtgevers maken wij afspraken over hoe we zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

Persoonsgegevens hebben wij nodig om namens opdrachtgevers de afgesproken dienstverlening (overeenkomsten) uit te voeren. Indien noodzakelijk delen wij voor een correcte uitvoering van onze opdracht gegevens met derden.

Onze website

Als bezoeker aan onze website gebruiken wij uw IP-adres, ook dat is een persoonsgegeven. Deze data worden uitsluitend gebruikt voor het goed functioneren van de website. Meer leest u hierover onder ‘cookies’.

Wij verzamelen ook gegevens om onze website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie over de duur van websitebezoeken of de pagina’s die worden bezocht.

Registratie van events

Voor onze eigen events registreren wij persoonsgegevens ten behoeve van de uitnodiging, promotie, informatie en eventuele financiële afwikkeling van het betreffende event. In dat laatste geval kunnen wij gebruik maken van automatische betaalsystemen van onze bank. Uw eventuele betaaltraject vindt in dat geval plaats in de beveiligde omgeving van de bank.

Voor events maken wij een apart privacybeleid, dat u kunt terugvinden op de betreffende congreswebsite.

Bewaren

Uw persoonsgegevens worden gedurende een langere tijd bewaard. Wij maken hierover afspraken met de opdrachtgever. Over het algemeen bewaren wij onze administratie zeven jaar, omdat dit nodig is voor de fiscale verplichtingen van ons bedrijf.

Persoonsgegevens met betrekking tot een event worden bewaard voor zo lang dat nodig is voor de uitvoering en afhandeling van het event. Daarna worden persoonsgegevens geanonimiseerd en enkel gebruikt voor statistische doeleinden, tenzij wij expliciet toestemming hebben gekregen van u om de contactgegevens opnieuw te mogen gebruiken voor informatie over toekomstige events.

Beveiliging

Uw gegevens worden digitaal opgeslagen in een e-mailbox en een database op onze server. De toegang en beveiliging voldoen aan strenge normen. Een externe ICT-expert monitort de beveiliging en doet indien nodig aanpassingsvoorstellen voor beleid en beveiliging.

In geval van een incident (datalek) word de ICT-expert ingeschakeld om samen met de directie tot een plan van aanpak te komen, waaronder het zo snel mogelijk oplossen en ongedaan maken van het datalek en voorkomen van verdere schade.

Onze software, zoals browsers, virusscanners en operating systems worden up-to-date gehouden door de externe ICT-expert. Dagelijks wordt een back-up gemaakt, waarmee de beschikbaarheid en de toegang tot persoonsgegevens tijdig kunnen worden hersteld.

Gegevens van onze website worden beheerd door Essenso.

Uw rechten

Recht op inzage
U hebt het recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen die bij Oostdam & Partners worden vastgelegd en bewaard. Dit doet u door een e-mail te sturen aan info@oostdam-partners.nl of telefonisch contact op te nemen met Oostdam & Partners, telefoonnummer: 024-3243250. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U hebt het recht om dit te laten rectificeren door Oostdam & Partners.

Hebben wij de gegevens ontvangen van onze opdrachtgever? In dat geval sturen wij uw verzoek door.

Recht op overdracht
Wanneer u overstapt naar een andere partij of dienst, hebt u het recht op overdracht van uw gegevens die bij Oostdam & Partners zijn opgeslagen. Op uw verzoek dragen wij die gegevens over aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Oostdam & Partners worden vastgelegd? Dan hebt u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

Hebben wij de gegevens ontvangen van onze opdrachtgever? Dan is het belangrijk dat uw gegevens daar worden gewist. Wij werken namelijk vanuit één bronbestand. Als u wilt, sturen wij uw verzoek tot wissen door. Houd er dan rekening mee dat dit gevolgen kan hebben voor uw lidmaatschap of eventuele diensten die u afneemt van de opdrachtgever.

Recht op het indienen van een klacht
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Oostdam & Partners niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Reactietermijn
Het gebruik maken van deze rechten kan via info@oostdam-partners.nl Het is ons streven is om binnen een week te reageren.

Vragen? Neemt contact op met ons via: tel 024-3243250 of info@oostdam-partners.nl